Kære Spiredyrker

Du er nu afmeldt nyhedsbrevet.

Må jeg spørge, hvorfor du afmeldte dig?
Dit svar er en stor hjælp for mig som lille firma.

Der er 3 spørgsmål:

Mængden af nyhedsbreve*

Hvad ønskede du ellers i nyhedsbrevet?*

Hvad savnede du i nyhedsbrevet?*